Orta Doğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları EnstitüsüOrtadoğu Siyasi Tarihi ve Uluslararası İlişkileri Anabilim Dalı

Ortadoğu Siyasi Tarihi ve Uluslararası İlişkileri Anabilim Dalı

Kitaplar

 

Ortadoğu Siyasi Tarihi ve Uluslararası İlişlkiler Anabilim Dalına başvuracak aday öğrenciler aşağıdaki kitap listesinden faydalanabilirler. 

 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE TEORİLER

Atilla Eralp (der.),Devlet Sistem ve Kimlik: Uluslararası İlişkilerde Temel Yaklaşımlar, İletişim Yayınları, 2009

Atilla Eralp (der.), Devlet ve Ötesi, İletişim Yayınları, 2007

Scott Burchil (ed.), Uluslararası İlişkiler Teorileri, Küre Yayınları, 2012  

Ahmet Davutoğlu, Stratejik Derinlik, Küre Yayınları, 2001

Baskın Oran, Türk Dış Politikası 1919-1980, İletişim Yayınları, 2001

Baskın Oran, Türk Dış Politikası 1980-2001,  İletişim Yayınları, 2003

Baskın Oran, Türk Dış Politikası 2001-2012, İletişim Yayınları, 2013

 

ORTADOĞU  -  GENEL OKUMALAR

Ira Lapidus, İslam Toplumları Tarihi, I-II, İletşim Yayınları, 2003

Montgomery Watt, İslam Düşüncesinin teşekkül Devri, Sarkaç Yayınları, 2010

Albert Hourani Arap Halkları Tarihi, İletişim Yayınları, 2009

Marshall Hodgson, İslam’ın Serüveni, 3 Cilt, İz Yayınları, 2000  

Charles Lindholm, İslami Ortadoğu, İmge Yayınları, 2004

Philip Hitti, Siyasal ve Kültürel İslam Tarihi, M.Ü. İlahiyat Vakfı Yayınları, İstanbul, 2011

Adem Apak, Anahatlarıyla İslam Tarihi, 1-2-3-4, Ensar Yayınları, 2008

Adem Apak, Anahatlarıyla İslam Öncesi Arap Tarihi ve Kültürü, Ensar Yayınları, 2012

William L. Cleveland, Modern Ortadoğu Tarihi, Agora Kitaplığı, 2008  

Edward Said,  Şarkiyatçılık, Metis Yayınları, 2012

Bernard Lewis, Ortadoğu: Hıristiyanlığın Başlangıcından Günümüze Ortadoğu'nun İki Bin Yıllık Tarihi, Arkadaş Yayınları, 2007

Bernard Lewis, Uygarlık Tarihinde Araplar, Pegasus Yayınları, 2006

M.E. Yapp, The Near East since the First World War, 1996

 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE ORTADOĞU

Mathew S. Anderson, Doğu Sorunu: 1774-1923, Uluslararası İlişkiler Üzerine Bir Deneme, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2010

Malike Bileydi Koç, İsrail Devleti'nin Kuruluşu ve Bölgesel Etkileri 1948-2006, Günizi Yayıncılık, 2006  

Fred Halliday, The Middle East in International Relations: Power, Politics and Ideology, Cambridge University Press, 2005

Louise Fawcett (ed.),International Relations of the Middle East, Oxford, 2009

Hinnebusch and Ehteshami (eds.), Foreign Policies of Middle East States, Rienner, 2002

Gregory Gause, The International Relations of the Persian Gulf, Cambridge, 2010

Avi Shlaim, War and Peace in the Middle East: A Concise History, Penguin, 1995

Shibley Telhami, The Stakes: America In The Middle East, Westview, 2004

Carl L. Brown (ed.),  International Politics and the Middle East: Old Rules, Dangerous Game, 1984

Carl L. Brown (ed.), Diplomacy in the Middle East: The International Relations of Regional and Outside Powers, 2004

Robert Fisk, Büyük Medeniyet Savaşı: Ortadoğu’nun Fethi, İthaki Yayınları, 2011

Fawaz Gerges,  The Superpowers and the Middle East: Regional and International Politics, 1955-1967

 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE İSLAM

Adeed Dawisha (ed.), Islam in Foreign Policy, 1983

John L. Esposito, İslam Tehdidi Efsanesi, Ufuk Kitapları, 2002

John L. Esposito, Güçlenen İslam'in Yankıları, Yöneliş Yayınları, 2012

Fawaz Gerges, America and Political Islam: Clash of Cultures or Clash of Interests?, 1999

Fred Halliday, Islam and the Myth of Confrontation: Religion and Politics in the Middle East, 2003  

Sami Zubaida, Islam, the People and the State: Essays on Political Ideas and Movements  in the Middle East

 

ARAP – İSRAİL ÇATIŞMASI

Avi Shlaim,  The Iron Wall: Israel and the Arab World, Penguin, 2001

Eugene L. Rogan, Avi Shlaim, Filistin Uğruna: 1948'in Tarihini Yeniden Yazmak, Küre Yayınları, 2012

Ilan Pappe,  (ed.),  The Israel/Palestine Question, 2007

Ilan Pappe, The Ethnic Cleansing of Palestine, 2006

Benny Morris, Righteous Victims: A History of the Zionist-Arab Conflict, 1881-1999, 2001

Ritchie Ovendale, The Origins of the Arab-Israeli Wars, 2004

Mark Tessler, A History of the Israeli-Palestinian Conflict, 1994

M. İbrahim Turhan (ed.), Filistin: Çıkmazdan Çözüme, Küre Yayınları, 2003

Esther Benbassa, Jean-Christophe Attias, Paylaşılamayan Kutsal Topraklar ve İsrail, İletişim Yayınları, 2002

 

Bu sayfa Ortadoğu Siyasi Tarihi ve Uluslararası İlişkileri Anabilim Dalı tarafından en son 20.05.2013 16:06:41 tarihinde güncellenmiştir.