Orta Doğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları EnstitüsüOrtadoğu Siyasi Tarihi ve Uluslararası İlişkileri Anabilim Dalı

Ortadoğu Siyasi Tarihi ve Uluslararası İlişkileri Anabilim Dalı

Genel Bilgiler

Ortadoğu Siyasi Tarihi ve Uluslararası İlişkileri Anabilim Dalı Marmara Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsünde 1992 yılında kurulmuştur.  1996 yılında  ilk mezunlarını vermiştir. Toplam mezun sayısı 79 dur.

Bölümün Yüksek Lisans ve Doktora programları sosyal bilimlerde lisansını tamamlamış olan tüm öğrencilere açıktır. Ancak, adayların Ortadoğu dillerinden birini (Arapça, Farsça, İbranice) biliyor olmaları kabul sürecinde kendilerine bir avantaj sağlayacaktır.

Siyasi Tarih ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalının lisansüstü programları öğrencilerin Ortadoğu konuları hakkında derin bilgi ve görüşler ile farklı perspektifler edinceği disiplinlerarası çalışma yapma olanağı sunmaktadır:

 

  • 19. ve 20. yy Ortadoğu Siyasi Tarihi
  • Uluslararası İlişkilerde Ortadoğu
  • Güncel Ortadoğu Siyaseti
  • Ortadoğu’da Siyasi Düşünce ve Hareketler
  • Ortadoğu’da Din ve Siyaset
  • İslam Düşüncesi ve Tarihi
  • Ortadoğu’da Siyasi Kurumlar ve Siyasi Partiler
  • Ortadoğu’da Barış ve Çatışma
  • Ortadoğu’da Sosyal Değişim

 

Bölümün temel amacı lisansüstü öğrencilerini Arap dünyası, Türkiye, İran ve Kuzey Afrika’ya yönelik hususlarda yetiştirmek, bu önemli bölgenin akademisyenler, öğrenciler ve kamuoyu tarafından anlaşılmasını sağlamaktır. Bölüm ayrıca üniversiteler, araştırma merkezleri, arşivler ve kütüphaneler için belirli alanlarda uzmanlaşmış araştırmacılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır

Bu sayfa Ortadoğu Siyasi Tarihi ve Uluslararası İlişkileri Anabilim Dalı tarafından en son 28.03.2013 14:40:16 tarihinde güncellenmiştir.